3ND

Aan de filosofie van 3ND (3 Netwerk Dimensies) ligt het complexiteitsperspectief van sociale netwerken op het begeleiden van mensen en groepen ten grondslag. Meer nog dan de individuele talenten gaat het om aandacht voor interactiepatronen en sociale netwerken. De relationele verbindingen en sociale dynamiek in samenwerkingsverbanden zijn bepalend voor het functioneren, ontwikkelen, innovatie en plezier (sociale emergentie).

Het verbinden met anderen vanuit een collectieve ambitie en voor het hogere gemeenschappelijke belang is het uitgangspunt. Binnen deze gemeenschappelijk context kan je in de verbinding met anderen juist gebruik maken van de onderlinge verschillen in talenten, perspectieven en ervaringen (‘Connect on similarity, profit from diversity’).

De uitdaging is om niet alleen zelf in je kracht te staan, maar ook de ander in haar of zijn kracht te zetten. En bovenal om met elkaar een inspirerende en veilige omgeving te creëren waarin dit mogelijk is. Aandacht richten op en in contact zijn met jezelf, de anderen en de omgeving. Deze 3 Netwerk Dimensies (3ND) zijn kenmerkend in de naamgeving en aanpak van 3ND.

Nanne Dodde

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang automatisch de laatste blogartikelen.

Nu inschrijven