Waardevolle slapende verbindingen in persoonlijke netwerken

Ervaar de waarde van je persoonlijk netwerk met het aanhalen van verwaterde vriendschappen: verstevig huidige zwakke banden die vroeger sterk waren!

Kwaliteit van het persoonlijk netwerk

Onderdeel zijn van diverse sociale netwerken is voor velen van ons een bijna onbewust onderdeel van ons leven geworden; een dag zonder aandacht voor onze contacten op Facebook en/of LinkenIn is bijna niet meer voor te stellen. In het deelnemen aan deze sociale netwerken is het van belang om aandacht te hebben voor de ontwikkeling van ons persoonlijk netwerk. Een kwalitatief goed persoonljik netwerk blijkt immers van grote waarde te zijn voor het ontdekken van nieuwe ideeën en business kansen, en voor het vergroten van de kans op een nieuwe baan, nieuwe uitdagingen en promotie. Ook voor leiderschap is de kwaliteit van het persoonlijk netwerk van vitaal belang. Niet alleen om optimaal te presteren in samenwerking met anderen, maar ook om op de hoogte te blijven en te leren van de ontwikkelingen die zich voordoen (zie blogartikel ‘Leiderschap: het belang van persoonlijke netwerken’).

Ontwikkeling van het persoonlijk netwerk

In het netwerken om nieuwe contacten op te doen, zien we dat de aandacht vaak meer ligt op de kwantiteit dan op de kwaliteit van contacten. We zijn geneigd ons te richten op de uitbreiding van ons persoonlijk netwerk en minder op de ontwikkeling van de huidige contacten in het sociale netwerk. De orientatie is veelal nog primair op het aantal nieuwe personen (‘nodes’) gericht en minder op de aard van de bestaande en nieuwe verbindingen (‘edges’). Mijn advies is om hierin het netwerkperspectief voor ogen te hebben: de waarde van een netwerk neemt niet zozeer toe met de groei van het aantal nieuwe contacten, maar meer met de potentieel exponentiële toename van het aantal echte verbindingen in het totaal van bestaande en nieuwe contacten.

Slapende verbindingen in het persoonlijk netwerk

Ons huidig persoonlijk netwerk bestaat uit mensen waarmee we uiteenlopende verbindingen hebben. Met sommige hebben we veel en intensief contact (‘strong links’) zoals goede vrienden en mensen waar we momenteel nauw mee samenwerken; met anderen hebben we nauwelijks (meer) contact (‘weak links’), zoals oude vrienden, vroegere klasgenoten en collegae uit het verleden (zie blogartikel ‘Overbruggen van zwarte gaten in samenwerken’). Vaak zijn we ons nauwelijks meer bewust van deze inmiddels zwakke band contacten. En dat terwijl er zich onder deze groep hele interessante contacten kunnen bevinden. In het bijzonder gaat het dan om de mensen waarmee we in het verleden wel degelijk een sterke band mee hadden. In netwerktheorie worden de verbindingen met deze personen slapend genoemd (‘dormant tie’). Deze slapende verbindingen kunnen van grote waarde zijn voor optimaal presteren en leren in het heden wanneer de contacten weer worden aangehaald tot wederom sterke banden.

Zelf de waarde ervaren van slapende verbindingen

Onderzoek naar slapende verbindingen laat zien dat mensen veelal verrast zijn door de enorme waarde van het aanhalen van hun oude goede contacten. Naast de psychosociale waarde gaat het inhoudelijk vaak om nieuwe ideeën, onverwachte inzichten, andere perspectieven en verrassende adviezen. Wat de mensen verder vaak ervaren is de snelheid waarmee het contact en het vertrouwen weer als vroeger zijn. Ongetwijfeld heeft een ieder van ons dit wel eens meegemaakt met een vriendschap die in de loop van de tijd verwaterd is. Bij het toevallig wederzien lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Deze ervaring is voor een ieder van ons weggelegd: kies elke maand één goed contact van vroeger waar je nu een slapende verbinding mee hebt en neem contact op. Het is het proberen waard: de energie en de tijd die je steekt in een verwaterde vriendschap staan in geen verhouding tot de inspanningen die je moet doen om een sterke band met een totaal nieuw contact op te bouwen. Ervaar zelf wat de waarde is van een aantal aangehaalde contacten met slapende verbindingen voor jou en je persoonlijk netwerk!